Piłsudskiego 1a/4, 05-530 Góra Kalwaria
660 565 007
psychoterapia@iwonakus.pl

Iwona Kuś

Psychoterapia osób dorosłych w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej z elementami terapii schematu.

Iwona Kuś – psycholog i psychoterapeuta. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematu. Absolwentka psychologii (Uniwersytet SWPS); członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła staże kliniczne na oddziałach: Całodobowy Oddział Psychiatryczny i Oddział Rehabilitacji w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”, Oddział Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Nerologii, Oddział Całodobowy oraz Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła szkolenia z Terapii Schematów osób dorosłych dla zaburzeń osobowości narcystycznej, typu borderline, obsesyjno-kompulsyjnej, unikającej i zależnej; wieloetapowe szkolenie certyfikacyjne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; w trakcie szkolenia do certyfikatu w nurcie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej); ukończone akredytowane szkolenie dla mediatorów (Polskie Centrum Mediacji). Od wielu lat uczestniczę w warsztatach oraz seminariach dla branży psychologicznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.