Piłsudskiego 1a/4, 05-530 Góra Kalwaria
660 565 007
psychoterapia@iwonakus.pl

Psychoterapia i konsultacje psychologiczne:

Psychoterapia osób dorosłych w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej z elementami terapii schematu.

Najczęstsze obszary pracy:

– zaburzenia nastroju/depresja
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
– zaburzenia odżywiania
– zaniżona samoocena
– żałoba
– przewlekły stres związany z wykonywaną pracą, poczucie bezradności po utracie pracy lub trudności w planowaniu dalszego przebiegu kariery zawodowej.

Zapisy przez stronę lub telefoniczne: 660 565 007.
Więcej informacji na www.iwonakus.pl.

Skontaktuj się ze mną

Psychoterapeuta

Iwona Kuś – psycholog i psychoterapeuta. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematu. Absolwentka psychologii (Uniwersytet SWPS) oraz 4-letniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie); członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła staże kliniczne na oddziałach: Całodobowy Oddział Psychiatryczny i Oddział Rehabilitacji w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”, Oddział Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Nerologii, Oddział Całodobowy oraz Dzienny Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła szkolenia z Terapii Schematów osób dorosłych dla zaburzeń osobowości narcystycznej, typu borderline, obsesyjno-kompulsyjnej, unikającej i zależnej; wieloetapowe szkolenie certyfikacyjne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; akredytowane szkolenie dla mediatorów (Polskie Centrum Mediacji). Od wielu lat uczestniczy w warsztatach oraz seminariach dla branży psychologicznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Czytaj więcej

Cennik usług

– konsultacja psychologiczna – 130 zł / 90 min
– psychoterapia indywidualna – 100 zł / sesja (60 min)
Płatność gotówką lub kartą.

Lokalizacja

Gabinet znajduje się w nowo wybudowanym budynku przy rynku (dogodne miejsce dla osób przyjezdnych ze względu na bliskość przystanków autobusowych oraz możliwość parkowania). Wejście jest od tyłu budynku.

Skontaktuj się ze mną